Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Sondy

Czy rodzicom dobrze udaje si zaplanowa ci? Jakie jest Twoje zdanie
 
Banery - reklama
Wojciech Kazimierak - ZnanyLekarz.pl
Co to jest EAB? PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Dr Wojciech Kazimierak   
Czwartek, 13 Grudzień 2007 22:42
Skrt pochodzi od angielskiego okrelenia "endometrial aspiration biopsy", czyli biopsja aspiracyjna endometrium - polski skrt to BAE. Jest to dobry i mao obciajcy sposbuzyskania w celach diagnostycznych fragmentw bony luzowej jamy macicy poprzez jej zassanie. Tak otrzymany materia mona utrwali i wykona preparaty, ktre mog by ocenione przez histopatologa. Endometrium to inna nazwa bony luzowej jamy macicy. Pokrywa ona wntrze jamy macicy. W czasie cyklu miesiczkowego ulega cyklicznym przemianom, najpierw zwiksza si jej grubo oraz dochodzi do innych zmian, ktre maj umoliwi zagniedenie w jamie macicy zapodnionego jaja podowego i rozwj ciy. Jeeli do ciy nie dojdzie, endometrium ulega zuszczeniu i wydaleniu z jamy macicy wraz z pewn iloci krwi, czyli wystpuje miesiczka....
Waniejszesowa kluczowe serwisu -ginekologia, poonictwo, dobry ginekolog d, pord, znieczulenie w porodzie, znieczulenie zop, pord z mem,nacicie bony dziewiczej,

Czasami jednak wystpuj nieprawidlowe krwawienia z jamy macicy, pojawiajce si midzy miesiczkami, niekiedy bardzo obfite. Wystpuj te niekiedy nadmiernie obfite i zbyt dugie miesiczki. Czsto s to objawy wynikajce z zaburze hormonalnych. Wtedy wystarczy odpowiednie leczenie hormonalne i nastpuje normalizacja cyklu. Bywa, e przyczyn nieprawidowych krwawie jest przerost endometrium oraz - zdecydowanie rzadziej stany przednowotworowe lub nowotwr. Zrozumiae jest zatem, e przed rozpoczciem jakiejkowiek terapii powinnimy mie informacje co do przyczyny krwawie. Jest to potrzebne aby leczenie byo prowadzone waciwie, odpowiednio do sytuacji a dziki temu skutecznie i bezpiecznie. W celu pobrania do badania zawartoci jamy macicy od dawna wykonuje si tak zwane yeczkowanie jamy macicy, czsto w niektrych rejonach kraju okrelane jak "czyszczenie". Metod EAB bardzo czsto mona jednak taki zabieg zastpi. Jest to w wielu sytuacjach korzystne, gdy w przeciwiestwie do diagnostycznego yeczkowania nie wymagane jest stosowanie narkozy lub innego sposobu znieczulenia u pacjentki. Zabieg najczciej jest moliwy do wykonania w gabinecie ginekologicznym a do wyeliminowania bardzo niewielkiego blu wystarczaj rodki przeciwblowe dostpne bez recepty. Dziki coraz szerszemu wprowadzeniu tej metody kobiety coraz czciej decyduj si na diagnostyk endometrim. Odpowiednie badania wykonywane s we wczeniejszych stadiach wystpowania nieprawidowoci co sprawia znaczny wzrost szansa na waciwe, w peni skuteczne leczenie.

Zmieniony ( Piątek, 25 Maj 2012 11:16 )